Žurnalų ir publikacijų citavimo sąvokos Clarivate Analytics Web of Science 

 

Journal Citation Reports (JCR)tai Clarivate Analytics duomenų bazė, kurioje galima rasti Web of Science Core Collection indeksuojamų žurnalų citavimo duomenis bei rodiklius. Prieiga prie bazės nuo 2022 metų. 

Cituojamumo rodiklis (Impact Factor) 

Žurnalo cituojamumo rodiklis – tai žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius dvejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. 

Žurnalo vertinimo indikatorius (Journal Citation Indicator) 

Žurnalo vertinimo indikatorius – vidutinis paskutinių trejų metų straipsnių citavimo vidurkis, atsižvelgiantis į mokslo krypties ypatumus. Skaičiuojamas visiems Web of Science Core Collection žurnalams, įskaitant ir tuos, kurie neturi cituojamumo rodiklio (Impact Factor). 

Agreguotas cituojamumo rodiklis (Agregate Impact Factor) 

Agreguotas cituojamumo rodiklis rodo mokslo kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą. 

Šis rodiklis skaičiuojamas kaip žurnalo cituojamumo rodiklis, tik vietoj žurnalų straipsnių citavimo ir jų skaičiaus imamas tos kategorijos visų žurnalų citavimų skaičius ir straipsnių skaičius. Jis rodo konkrečios kategorijos straipsnių citavimo vidurkį JCR metais. 

Kvartilis mokslo kategorijoje (Q) 

Žurnalo kvartilis rodo žurnalo vietą mokslo kategorijoje pagal citavimo rodiklio pasiskirstymą tarp maksimalios ir minimalios jo reikšmės. 

Žurnalo reikšmingumo rodiklis (Eigenfactor score) 

Šis rodiklis dar vadinamas žurnalo prestižo rodikliu, nes atsižvelgiama ir į cituojančio žurnalo reikšmingumą. Skaičiuojamas panašiai, kaip ir citavimo rodiklis: skaičiuojami penkerių metų laikotarpio citavimai (tik išskiriant savicitavimus) tiek tiksliųjų mokslų, tiek socialinių mokslų žurnaluose. 

Straipsnio įtakos rodiklis (Article influence) 

Parodo vidutinę žurnalo straipsnių įtaką per penkerius metus nuo publikavimo. 

Įtakos indeksas yra išvestinis rodiklis iš Eigenfactor score arba žurnalo reikšmingumo rodiklio; apskaičiuojamas dalijant pastarojo reikšmę iš publikacijų skaičiaus tame žurnale. 

Savicitavimų skaičius (Self cites) 

Savicitavimų skaičius rodo žurnalo straipsnių cituojamumą tame pačiame žurnale. Labai svarbus rodiklis, nuo kurio dydžio priklauso žurnalo reitingavimas JCR. Tais metais, kai savicitavimų skaičius žurnale perkopia 80%, bibliometriniai rodikliai neskaičiuojami. 

Neatidėliotino cituojamumo rodiklis (Immediacy index) 

Šis rodiklis parodo kaip greitai straipsniai žurnale buvo pacituoti. Skaičiuojamas dalijant straipsnių, publikuotų duotaisiais metais, citavimų skaičių iš straipsnių skaičiaus, publikuotų tais metais. 

 

Aktualiausios publikacijos (Hot papers) 

Tai publikacijos, kurios buvo gausiai cituojamos per paskutinius du mėnesius, išleistos per paskutinius du metus. 

h-indeksas 

h-indeksas tai individualus vertinimo metodas, kuris suderina kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų skaičių), apibendrina mokslininko rezultatyvumą per visą mokslininko karjerą; gali būti pritaikomas ir kitoms informacijos sekoms (žurnalams, institucijoms, šalims). Pavyzdžiui, h indeksas 5 reiškia, kad mokslininkas yra paskelbęs 5 publikacijas, kurių kiekviena yra cituota ne mažiau kaip 5 kartus. 

Publikacijų, patenkančių tarp 1 ir 10 proc. geriausiai cituojamų publikacijų, procentinė dalis (Documents in Top 1% and Top 10 %) 

Publikacijų, patenkančių tarp 1 ir 10 proc. gausiausiai cituojamų dokumentų (atsižvelgiant į mokslo kategoriją, metus ir publikacijos rūšį), skaičius procentais. 

×