Moksliniai interesai

Paleontologija, fosilinių foraminiferų ir akritarchų įvairovės, klasifikacijos tyrimai, kreidos ir silūro paleogeografija, paleoekologija. Paleoklimato kaita.

ORCID iD icon scopus icon

×