Moksliniai interesai

Naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba, taikant naujausius metodus (UAV), faktorių, įtakojančių naudingųjų iškasenų telkinių prieinamumą gavybai, analizavimas, naudingųjų išteklių poreikis, potencialas ir telkinių rekultivavimas, mineralinių išteklių apskaičiavimas.

Disertacijos anotacija

Šio darbo tikslas yra nustatyti, koks yra realus Lietuvos naudingųjų iškasenų potencialas, atsižvelgiant į geologinius, ekonominius, aplinkosauginius, erdvinio planavimo ir kitus faktorius ir kokia galima šių faktorių kitimo raida atropoceno periodo sąlygomis. Darbe keliami uždaviniai: išanalizuoti nagrinėjamų naudingųjų iškasenų geologinį ištirtumą, nustatyti galimybes plėtoti naudingųjų iškasenų tyrimus, faktorius, įtakojančius išteklių prieinamumą gavybai. Visuose detaliai ir parengtiniai išžvalgytų naudingųjų iškasenų išteklių plotuose nustatyti faktorius, tokius kaip: nelegali kasyba, pagal paruoštus teritorijų bendruosius planus leista gyvenamųjų namų statyba ant ar šalia išteklių plotų, suformuojami draustiniai / rezervatai, nustatomos vandens, kelių, elektros linijų apsaugos juostos ir kiti reglamentais nustatyti ribojimai, kurie neleidžia pradėti naudingųjų iškasenų eksploatacijos. Įvertinus visus šiuos faktorius, apskaičiuoti realų naudingųjų iškasenų išteklių kiekį ir išteklius, kurie nebegalės būti naudojami ateityje. Peržiūrėti naudingųjų iškasenų išteklių išgavimo per paskutinius 20 metų kiekius ir tendencijas, apskaičiavus prarastus išteklius, įvertinti prieinamų gavybai išteklių poreikį ir jų išeksploatavimo laiką bei poveikį kraštovaizdžiui, taip pat pagal ankščiau minėtų faktorių visumą apskaičiuoti galimą naujų naudingųjų iškasenų išteklių potencialą.

scopus icon

 1. Armanavičius A. Informacijos apie pažeistas žemes kaupimas ir susisteminimas. Geologijos akiračiai, 2: 23–27.
 2. Armanavičius A. Pristatytas pirmasis Lietuvoje anhidrito požeminės kasyklos projektas. Geologijos akiračiai, 1–2: 35–36.
 3. Armanavičius A. Lietuvoje išrastas, užpatentuotas ir pagamintas pramoninis vandens šalinimo iš sapropelio prototipas. Geologijos akiračiai, 3–4: 44–46.
 4. Armanavičius A. Lietuvoje aptiktas ir išžvalgytas pirmasis juvelyrinio akmens – angelito – telkinys. Geologijos akiračiai, 1–2: 57–59.
 1. 2017. „Europos struktūrinių fondų projektų rengimas“, Valdymo įnovacijų agentūra, Vilnius, Lietuva.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 1. 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences „Open Readings 2019“ Post presentation – Armanavičius A., Satkūnas J. „Scale of illegal mineral excavation in Lithuania“, Vilnius University (VU), 19–22 March 2019, Vilnius, Lithuania. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf.
 1. Geolinks International Conference on Earth Sciences. Oral presentation, virtual speaker – Armanavičius A. „Protection and Monitoring of Resources by Aerial Photogrammetric Technology in Lithuania“, Imperial Hotel, 5–7 October 2020, Plovdiv, Bulgaria
 2. 5th International Conference on Geology and Earth Science. Oral presentation – Armanavičius A, „Monitoring of Illegal Resources Excavation by Aerial Photogrammetric Technology in Lithuania“, 16 October 2020, India, Virtual Conference
 3. International Conference of the University of Latvia Quaternary Geology and Geomorphology. Oral presentation – Armanavičius A, „An Integrated Approach For Determination Of Potential Of Sand And Gravel In Quaternary Formations“, 3 February 2021, Latvia, Virtual Conference. https://www.konference79.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Konferences/79_konference/79_zin_konf_programma__1_.pdf
 1. XXXI Conference Current and Prospects of Mineral Resources Economy. Post presentation – Wołkowicz S, Satkunas J, Kostrz-Sikora P, Tymiński M, Siewruk-Wróblewska D, Armanavičius A. „Polish – Lithuanian Trade In Mineral Resources (2000–2020)“, 16-18 November 2022, Rytro, Poland https://konferencja-aktualia.min-pan.krakow.pl/program

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. 22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“, žodinis pranešimas – Armanavičius A., Satkūnas J. „Dirvožemio apsauga Lietuvos naudingųjų iškasenų karjeruose“, Vilnius Gedimino technikos universitetas (VGTU), 2018 m. kovo 20  d., Vilnius, Lietuva.
 2. 4-oji Lietuvos geologijos doktorantų konferencija, žodinis pranešimas – Armanavičius A., Satkūnas J. „Lietuvos naudingosios iškasenos: apskaita, eksploatacija ir nelegali kasyba“, Vilniaus universitetas (VU), 2018 m. gruodžio 14 d., Vilnius, Lietuva. https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/geologija-geografija/article/view/3890.
×