Moksliniai interesai

  • Paukščių pasiskirstymo erdvėje ir laike tyrimai globalios kaitos kontekste; sezoninis paukščių buveinių naudojimas; buveinių kokybės pokyčių identifikavimas; paukščių migracijos tyrimai.
  • Paukščiams svarbių teritorijų išskyrimas, rekomendacijų paukščių apsaugai pateikimas.
  • Paukščių žymėjimas telemetriniais GPS-GSM siųstuvais ir surinktų duomenų panaudojimas, nustatant paukščių buveinių pasirinkimo ir naudojimo bei migracijos tyrimus.
  • Paukščių apskaitų vykdymas, taikant įvairias apskaitų metodikas, surinktų erdvinių duomenų įskaitmeninimas, apdorojimas ir analizė, taikant šiuolaikinius geoinformacinius ir statistinius metodus, rezultatų vizualizavimas tematiniuose žemėlapiuose.
  • Žemės dangos kartografavimas ir kraštovaizdžio struktūros analizė bei ilgalaikių žemės dangos pokyčių identifikavimas (pagal CORINE metodiką), naudojant palydovines nuotraukas (spektrinė analizė), aerofotografines nuotraukas ir įvairias žemės dangos GIS duomenų bazes.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×