Moksliniai interesai

Paleobotanika, paleoekologija, paleogeografija (augalijos ir vandens baseinų raida, klimatinių, edafinių, hidrologinių sąlygų kaita ir atkūrimas).
Kvartero laikotarpio nuosėdų stratigrafija ir geologija.
Archeobotanika; žmogaus įtaka paleoekosistemoms; kultūrinių augalų kultivacija, gamybinio ūkio plėtra.
Karpologija, augalų ekologija, augalų taksonomija.

ORCID iD icon scopus icon

×