Moksliniai interesai

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys yra ekotoksikologija, nanotoksikologija, ekologija ir aplinkotyra, augalų ir gyvūnų fiziologija. Tiriu įvairių stresorių (nanomedžiagų, cianotoksinų ir kt.) poveikį dumbliams, augalams, vėžiagyviams ir žuvims. Ypač domiuosi organizmų fiziologinėmis ir biocheminėmis reakcijomis į atskirų cheminių medžiagų ir jų mišinių poveikį. Taip pat tiriu įvairių medžiagų patekimo ir pasiskirstymo kelius organizmuose ekosistemose. Atlieku nuotekų ir paviršinių vandens telkinių ekotoksikologinės būklės tyrimus. Domiuosi ekosistemų ekotoksikologinės būklės pokyčiais ir tvarumu antropogeninės taršos kontekste, dalyvauju medžiagų, tinkančių nuotekų ir dirvožemio valymui, paieškose.

ORCID iD icon

×