Moksliniai interesai

  • plėviasparnių vabzdžių evoliucinė ekologija, taksonomija, genetinė įvairovė, filogenijos rekonstrukcijos pagal molekulinius požymius, ir rūšiadara;
  • neutralių ir gamtinės atrankos veikiamų žymenų panaudojimas vapsvų rūšiadaros rekonstrukcijai, sutelkiant dėmesį į geluonies nuodų baltymus koduojančius genus;
  • lizdavietėse-gaudyklėse įsikuriančių bičių-apdulkintojų, grobuoniškųjų vapsvų ir jų gamtinių priešų taksoceno mitybiniai tinklai, ekologinės nišos, jo adaptacija klimato kaitos ir antropogeninių apkrovų sąlygotiems ekosistemų pokyčiams;
  • plėviasparnių vabzdžių atliekamos apdulkinimo ir kenkėjų valdymo ekosisteminės paslaugos;
  • Lietuvos plėviasparnių ir tiesiasparnių vabzdžių fauna;
  • Europos tamsiosios medunešės bitės Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir jos išsaugojimas.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×