Moksliniai interesai

Tyrimų sritis: geografinės informacinės sistemos ir nuotolinio zondavimo metodų taikymas jūros ir pakrantės tyrimuose Vakarų Lietuvos turizmo gamtinių išteklių naudojimo optimizavimo srityje.

Disertacijos anotacija

Tikslas – taikant geografinę informacijos sistemą (GIS), parengti Vakarų Lietuvos pajūrio ir hinterlando teritorijai optimalų turizmo gamtinių išteklių naudojimo modelį, įvertinant daugelį darnios žemėnaudos aspektų, pasiūlyti šių išteklių optimalų įsisavinimą.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti naujų metodų taikymo perspektyvas kompleksiškam Vakarų Lietuvos turizmo gamtinių išteklių geostatistiniam interpretavimui.
2. Sukurti ir validuoti Lietuvos pajūrio ir hinterlando ekosistemų rekreacinėse teritorijose optimalią gamtotvarką, taikant GIS modelį.
3. Pritaikyti GIS pagrindu sukurtą Lietuvos pajūrio ir hinterlando turizmo gamtinių išteklių naudojimo optimizavimą geostatistiniams skaičiavimams.
4. Parengti praktinius pasiūlymus Vakarų Lietuvos pajūrio, pamario ir hinterlando ekosistemų rekreacinėse teritorijose gamtotvarkai optimizuoti.

Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose (knygose, žurnaluose, straipsnių rinkiniuose, ugdymo priemonėse):

  1. Jurkus, Egidijus, Ramūnas Povilanskas, Artūras Razinkovas-Baziukas, and Julius Taminskas. 2022. „Current Trends and Issues in Applications of Remote Sensing in Coastal and Marine Conservation“ Earth 3, No. 1: 433-447. https://doi.org/10.3390/earth3010026 .
  2. Povilanskas R., Armaitiene A., Jurkus E. Morphological integrity of the linear littoral habitats of coastal lagoons. Coastal lagoons in a Changing Environment: Understanding, Evaluating an Responding. 5th EUROLAG 2011

Kiti mokslo straipsniai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose Lietuvoje:

  1. Urbonienė R., Grecevičius P., Jurkus E. Geoterminio vandens naudojimas sveikatingumo, SPA ir poilsio paslaugoms vystyti Palangos kurorte. Journal of Management 2013, Vol. 22, No. 1. ISSN 1648-7974
  2. Jurkus E., Povilanskas R. Littoral linear landscapes as the basis of littoral natural frames. Annales Geographicae 42(1–2), 2009. ISSN 1822-6701

 

2021 m. 12. Kursai „Maritime tourism natural resources optimization using GIS“, Gdynės universiteto Jūrinis institutas, Gdanskas.

 

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

1. Tarptautinė konferencija LITTORAL 22, Kosta da Kaparika (Costa da Caparica), Portugalija, 2022-09-12 – 2022-09-16. Žodinis pranešimas „Trends and Perspectives of Remote Sensing Applications in Marine and Coastal Conservation“.

×