Moksliniai interesai

Bentoso titntagdumblių bendrijų pokyčių tyrimai in situ sunkiųjų metalų taršą patiriančiose gėlavandenėse ekosistemose. Laboratorinėmis sąlygomis sunkiųjų metalų ir nanodalelių poveikio titnagdumblių bendrijoms vertinimas, rūšių augimo greičiui ir morfologinėms struktūroms. Bentoso titnagdumblių tolerancijos lygio sunkiesiems metalams nustatymas, bei bentoso titnagdumblių bioindikatorinis vertinimas sunkiųjų metalų ir nanodalelių taršai nustatyti, taikant mikroskopinę, matematinio modeliavimo analizę. Titnagdumblių taksonų kolekcijos sudarymas.

Disertacijos anotacija

 

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Petrėnas G., Kazlauskas M. 2022. Experimental study of cadmium – indicating freshwater diatoms. – 11th „International Conference on Biodiversity Research“, spalis 20 – 22, Daugavpils, Latvia. https://biodiversityconference.biology.lv/index.php/ICBR/ICBR2022/paper/view/262.
  2. Petrėnas G., Kazlauskas M. 2022. Indikuojančių kadmį titnagdumblių rūšių nustatymas. „Jaunasis Tyrėjas Išmaniajai Visuomenej“, gegužis 11, Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania. https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/PROGRAMA_05_11_sekcijos_koreguota.pdf.
×