Moksliniai interesai

Baltijos jūros Lietuvai kranto zonos geodinaminiai tyrimai vykdomi, atliekant kartotinę kranto profilių niveliaciją, naudojant GNSS Topcon HiPer SR. Nustatant kranto pokyčius, vertinama kranto linijos ir birių sąnašų kiekio pokyčiai atskiruose kranto profiliuose, įvertinama kranto birių sąnašų granuliometrinė sudėtis. Naudojant Humminbird SOLIX 15 SI GPS daugiaspindulinį echolotą, atliekamas priekrantės dugno iki 10 m gylio echolotavimas. Nustatoma priekrantės sėklių morfometriniai pokyčiai ir dinamika. Įvertinamas gamtinių (jūros lygis, audros, vėjo režimas, augmenija) ir žmogaus (inžineriniai statiniai, rekreacija) poveikis krantų dinamikai. Lygiagrečiai šiems darbams renkami paviršinio smėlio mėginiai ir nustatoma jo granuliometrinė sudėtis, naudojant standartinį sietų komplektą.

scopus icon

×