Moksliniai interesai

Uolienų geologija, geochemija, mineralogija, petrologija ir tektonika, struktūrinė geologija, geologinio paveldo apsauga, edukacija ir geologinis švietimas. Tiriama makroskopinė, mikroskopinė, cheminė ir izotopinė uolienų ir jas sudarančių mineralų sudėtis. Naudojant GEOTHERMOBAROMETRY ir kt. programas, nustatomi uolienų susidarymo parametrai (slėgis ir temperatūra). Įvairūs U-Pb izotopų santykio tyrimų metodai naudojami uolienų amžiui, o Sm-Nd ir Rb-Sr metodai – uolienų kilmei nustatyti. Remiantis surinktais duomenimis, rekonstruojamos stambios Lietuvos ir aplinkinių regionų kristalinio pamato struktūros ir jų evoliucija. Aiškinamasi dėl įvairių naudingų mineralizacijų, rūdų ir kitų mineralinių telkinių susidarymo. Dalyvaujama pasaulinėse senųjų kontinentų rekonstrukcijose. Mokslinė medžiaga naudojama įvairių lygių studentams ruošti, visuomenei edukuoti. Ruošiamos skenuojančio elektroninio mikroskopo taikymo įvairių mokslo sričių tyrimams metodikos. Bendradarbiaujama su archeologais, aplinkos inžinieriais, chemikais ir kt. Ruošiamos pažintinės ir edukacinės ekspozicijos muziejuose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, mokymo įstaigose.

ORCID iD icon scopus icon

×