Moksliniai interesai

Autotrofinių bendrijų (fitoplantonas, fitobentosas, makroftai) struktūra ir funkcionavimas bei jų pokyčiai gėlavandenėse ekosistemose antropogeninės veiklos sąlygomis. Pirminė produkcija ir ilgalaikiai pokyčiai, veikiant išoriniams ir vidiniams veiksniams ežeruose. Vandens kokybės vertinimas, pirminių producentų vaidmuo vandens telkinių savaiminio apsivalymo procesuose.

ORCID iD icon scopus icon 

×