Moksliniai interesai

Tyrimų sritis: grybinių augalų ligų sukėlėjų diagnozavimas ir jų (taip pat ir kitų endofitinių bei saprotrofinių mikroorganizmų) identifikavimas, taikant mikroskopinę, biocheminę ir molekulinę analizę, ligų sukėlėjų į grynas kultūras išskyrimas, patogeniškumo ir virulentiškumo tyrimai; DNR išskyrimas iš įvairių substratų (įvairių tipų dirvožemiai, augalinė medžiaga ir pan.), įvairių PGR metodų taikymas, sekoskaita, analizė; mikroorganizmų populiacijų struktūros tyrimai; cheminės ir biologinės kontrolės priemonių paieška bei in vivo ir in vitro tyrimai.

Disertacijos anotacija

Doktorantūros projekto tikslas yra molekulinės biologijos metodais identifikuoti paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) džiūties sukėlėjus ir ištirti Phytophthora genčiai priklausančių oomicetų paplitimą, jų genetinę įvairovę ir vaidmenį vystantis ligai.

Tiriamasis objektas
Phytophthora genčiai priklausantys patogenai.
Pagrindiniai mokslinių tyrimų uždaviniai:
• Išskirti iš besimptomių ir simptomus turinčių Q. robur medžių Phytophthora spp. priklausančius patogenus.
• Iš šalia Q. robur esančio dirvožemio ir vandens išskirti Phytophthora spp. patogenus ir nustatyti, ar šalia šių rūšių medžių esanti aplinka gali turėti užkratą.
• Išgryninti Phytophthora spp. grybų kultūras, sukaupti jų kolekciją.
• Naudojant klasikinius ir molekulinius tyrimo metodus identifikuoti Phytophthora genčiai priklausančias rūšis.
• Patikrinti išskirtų izoliatų patogeniškumą augalams, įrodyti atrinktų ir identifikuotų oomicetų genetinę tapatybę PGR metodu.
• Ištirti ir palyginti išskirtų Phytophthora genčiai priklausančių izoliatų genetinę įvairovę ir populiacinę struktūrą, panaudojant molekulinės biologijos tyrimų metodus (sekoskaitą, universalius žymenis).
• Įvertinti Phytophthora genties oomicetų vaidmenį Q. robur džiūties pasireiškimui.

Kaya M, Bulut E, Mujtaba M, Sivickis K, Sargin I, Akyuz B, Erdogan S. 2016 Gender influences differentiation of chitin among body parts. Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 93(2): 96–109.

 1. 2020 02 / 03 CA17128 – Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable
  Valorisation of Lignin.
 2. 2019-02-18 – 2019-03-15. STSM-FP1406-180219-105648. Detection and identification of F. сircinatum and other fungal pathogens on introduced Pinus spp.
 3. 2018-10-24 – 2019-01-23. Baltic Leadership Programme – Youth & Bioeconomy. Programa skirta surasti ir pritaikyti tinkamas strategijas jaunimo įtraukimui bioekonomikos sektoriuje. Organizatorius – Švedijos institutas.
 4. 2017-05-29 – 2017-06-03. Biokontrolės kursai: mikroorganizmų sąveika gerinant augalų sveikatingumą. Mokymai apie organizmų (patogenas–augalas-šeimininkas–biokontrolės agentas) sąveikas; mikroorganizmų panaudojimą: siekiant augalus apsaugoti nuo ligų; skatinant augalų augimą. Mokymus rengė šiaurės šalių miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklas (NOVA), Alvkarleo Herrgard (Švedija).
 5. 2015-09 – 2015-12 Erasmus absolventų praktika. Aksarajaus universitetas, Aksarajus (Turkija). Tirta chitino fizikinės ir cheminės savybės. Mokytasi kaip dirbti su rentgeno spindulių difrakcija (X-RD), Fourier transformacija ir Fourier spektroskopija (FTIR), termogravimetrine analize (TGA), skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM).
 1. Čepukoit D., Šepetovskaja J., Sivickis K., Burokienė D. 2019. Antagonistic microorganisms efficient for biological control of fungal pathogen of Pinus spp. 62nd International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2019“, 19–22nd March, Vilnius, Lithuania: 438.
 2. Norkutė G., Jarašiūtė A., Sivickis K., Burokienė D. 2019. In vitro antagonistic dual-culture assays against causal agent of ash dieback Hymenoscyphus fraxineus.International conference „SmartBio“, 2–4th May, Kaunas, Lithuania: 144.
 3. Čepukoit D., Šepetovskaja J., Sivickis K., Burokienė D. 2019. Screening of microorganisms for antagonistic activity against pathogenic fungi of Pinus spp. „SmartBio“, 2–4th May, Kaunas, Lithuania: 203.
 4. Sivickis K., Čepuikoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., Bukys T. 2018. Searching for causal agents in the oak (Quercus spp.) stands. The International Conference „Young Scientists for Advance of Agriculture“, 15th November, Vilnius, Lithuania: 36.
 5. Franić I., Prospero S., Adamson K., Allan E., Attorre F., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Avtzis D., Baert W., Barta M., Bauters K., Bellahirech A., Boroń P., Bragança H., Brestovanská T., Brurberg MB., Burgess T., Burokienė D., Černý K., Cleary M., Corley J., Coyle DR., Csóka G., Davydenko K., Elsafy MAO., Eötvös C., de Groot M., Diez JJ., Doğmuş Lehtijärvi HT., Drenkhan R., Fan J.-t., Grad B., Hartmann M., Havrdova L., Hrabetova M., Justesen MJ., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Kramarets V., Lacković N., Lazarević J., Leskiv M., Li H., Madsen C. L., Malumphy C., Corrie L., Matošević D., Matsiakh I., Meffert J., Migliorini D., Mikó Á., Nikolov C., O’Hanlon R., Oskay F., Paap T., Parpan T., Petrakis PV., Piškur B., Ravn HP., Ronse A., Roques A., Sivickis K., Talgø V., Tomoshevich M., Uimari A., Ulyshen M., Vettraino AM., Villari C., Wang Y., Witzell J., Zlatković M., Eschen R. 2018. Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic congeneric tree species. 3rd Croatian Symposium on invasive species (with international participation), 26–27th November, Zagreb, Croatia: 53–55.
 6. Franić et al. 2018. Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic congeneric tree species. Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests: State of the art 2018. COST FA1401 „Global Warning“ conference; 9–12th October, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL, Sursee, Switzerland: 49.
 7. Sivickis K., Čepuikoit D., Matelis A., Burokienė D. 2017. Studies of fungal community in declining Quercus robur L. stands. The International Conference „Young Scientists for Advance of Agriculture“, 16th November, Vilnius, Lithuania: 27.
 8. Čepuikoit D., Norkutė G., Sivickis K., Burokienė D. 2017. Phytophthora spp. on Rhododendron in Lithuania. 125th Anniversary Congress IUFRO 2017, 18–22nd September, Freiburg, Germany: 411.
 9. Sivickis K., Čepuikoit D., Norkute G., Burokiene D., 2017: An importance of Phytophthora species of oak decline in Lithuania. 60th International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2017“, 14–17th March, Vilnius, Lithuania: 348.
 10. Sivickis K., Čepuikoit D D., Norkutė G., Burokienė D. 2017. An investigation of pathogenic fungi in Quercus robur L. in Lithuania. 23rd International scientific-practical conference „Human and nature safety“, 3–5th May, Kaunas, Lithuania.
 11. Sivickis K., Paulauskas A., Gedminas V. 2015. The prevalence of tick borne pathogens in small mammals in Lithuania. 9th International scientific conference „The Vital Nature Sign“, 14–16th May, Kaunas, Lithuania.
 12. 2017-11-16 Žodinis pranešimas Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. Studies of fungal community in declining Quercus robur lSivickis K., Čepukoit D., Matelis A., Burokienė D. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius.
 13. 2017-09-08–22 Stendinis pranešimas  IUFRO 125th  Anniversary Congres.  A Survey of Phytophthora species on Rhododendron plants in Lithuania.  Cepukoit D., Norkute G., Sivickis K., Burokiene D. Freiburgas, Vokietija.
 14. 2017-05-o3–o5 Stendinis pranešimas „An investigation of pathogenic fungi in Quercus robur L. in Lithuania“. Sivickis K., Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D. Tarptautinė konferencija – 23rd International scientific-practical conference „Human and nature safety“. Kaunas, Lietuva.
 15. 2017-03-14–17 Stendinis pranešimas „An importance of Phytophthora species of oak decline in Lithuania“ Sivickis K., Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D. Tarptautinė konferencija – „60th International conference for students of physics and natural sciences Open Readings 2017“. Vilnius, Lietuva.
×