Moksliniai interesai

Žiedadulkių-sporų, NPP, litologinės (deginimo nuostolio, grūdelių dydžio, magnetinio imlumo) ir geocheminės nuosėdų sudėties analizės. Tiriami objektai ežerų ir pelkių dugno nuosėdos, dirvožemis bei archeologiniai sluoksniai. Tiriamas laikotarpis – vėlyvasis ledynmetis, poledynmetis, tarpledynmečiai, holocenas, antropocenas. Įvairių modeliavimų pritaikymas, kompleksinių tyrimų duomenų vizualizacija ir chronologinės sekos rekonstrukcijos, siekiant pagal gautus duomenis atkurti augalijos ir aplinkos raidą, ekosistemų dinamiką, atlikti klimato rekonstrukcijas, nustatyti priežastingumo ryšius su vietinės reikšmės, žmogaus ekspansijos ir globaliai fiksuojamais veiksniais.
-Augalijos istorijos rekonstrukcijos natūralios gamtinės ir antropogeninės aplinkos kontekste.
-(A)biotinių parametrų, reaguojančių į aplinkos pokyčius, įskaitant klimato pokyčius erdvėje ir laike analitiniai tyrimai.
-Biotinių ir abiotinių aplinkos parametrų tarpusavio priklausomybės vertinimas.
-(A)biotinėje aplinkoje fiksuotų pokyčių vertinimas, atsižvelgiant į įvairaus masto gamtinius (astronominius, globalius, regioninius ir lokalinius) ir antropogeninius veiksnius.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×