Moksliniai interesai

Lietuvos kristalinį pamatą sudarančių uolienų kilmės, metamorfizmo parametrų ir geologinių procesų amžiaus įvertinimo tyrimai. Naudojami tyrimų metodai: petrografinė analizė (makroskopiniai ir mikroskopiniai metodai), uolienų mikrostruktūrų ir mineralų cheminė analizė, naudojant skenuojantį elektroninį mikroskopą (BSE, EDS, CL, SE) ir EPMA (WDS, BSE, elementų pasiskirstymo žemėlapiai), uolienų cheminės ir izotopinės sudėties tyrimai (pagrindinių, mikro- ir RŽ elementų analizė, Sm-Nd ir Rb-Sr izotopinė sudėtis), mineralų (cirkono, badeleito, monacito, titanito, apatito) izotopinės sudėties ir kristalizacijos amžiaus magminėse ir metamorfinėse uolienose tyrimai (SIMS, LA-ICPMS), rūdinių mineralų genezė ir jų cheminė sudėtis, metamorfizmo parametrų vertinimas (klasikiniai geotermobarometrijos metodai, termodinaminis modeliavimas THERIAKDOMINO programine įranga).

ORCID iD icon scopus icon

×