Moksliniai interesai

Nykstančių ir invazinių augalų rūšių funkcinių ir reprodukcinių savybių ir populiacijų dinamikos tyrimai. Atliekami klimato kaitos poveikio nykstančių rūšių populiacijų stabilumui tyrimai.

Disertacijos anotacija

Hipotezė: dėl buveinių nykimo, fragmentacijos ir struktūros pokyčių ir vykstant klimato kaitai, tam tikros rūšių funkcinės ir reprodukcinės savybės praranda adaptacinį vaidmenį.

Darbo tikslas – nustatyti nykstančių augalų populiacijų stabilumui didžiausios įtakos turinčias rūšių funkcines ir reprodukcines savybes ar jų derinius.

Uždaviniai:
1. Nustatyti nykstančių rūšių populiacijų būklę lemiančius aplinkos veiksnius.
2. Įvertinti aplinkos veiksnių įtaką individų funkcinėms ir reprodukcinėms savybėms.
3. Ištirti funkcinių savybių įtaką reprodukcinėms savybėms ir dauginimosi efektyvumui.
4. Parengti nykstančių augalų rūšių populiacijų apsaugos gaires klimato kaitos sąlygomis.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon ResearchGate icon

Straipsniai „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio:

  1. Gudžinskas Z., Taura L. Rediscovery of endangered species Laphangium luteoalbum (Asteraceae) in Lithuania. – Botanica, 28(1), 60–66. 0.35513/Botlit.2022.1.7
  2. Gudžinskas Z., Taura L. Confirmed occurrence of the native plant species Eleocharis ovata (Cyperaceae) in Lithuania. – Botanica, 27(1), 44–52.
  3. Gudžinskas Z., Taura L. New alien plant species recorded in South Lithuania. – Botanica, 26(2), 170–183.
  4. Taura, L., Gudžinskas Z. 2020. Life stages and demography of invasive shrub Cytisus scoparius (Fabaceae) in Lithuania. – Botanica, 26(1), 1–14.
  1. 2017-07 / 08. Chonamo nacionalinis universitetas (Chonnam National University), Pietų Korėja.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „EMAPI 14“ Ecology and Management of Invasive Alien Species. Konferencija vyko Portugalijoje, Lisabonoje, 2017 m. rugsėjo 4–8 d. Stendinio pranešimo tema: Potantial and real seed production of Cytisus scoparius in native and invasive populations.
  2. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „NEOBIOTA“ 12th International Conference on Biological Invasions. Konferencija vyko Estijoje, Tartu, 2022 m. rugsėjo 12–16 d. Stendiniai pranešimai: 1. Alien and invasive species affect the populations of the Baltic coastal endemic species Linaria loeselii. 2. What factors led to the lightning spread of Erechtites hieraciifolius northwards?
×