Moksliniai interesai:

Dabartinis mano podoktorantūros projektas “CosmoLith”, vykdomas Gamtos tyrimų centre, skirtas kosmogeninių nuklidų datavimo ir sedimentologijos taikymui siekiant atskleisti kvartero periodo kontinentinio apledėjimo pradžią Lietuvoje (šiaurės rytų Europa). Iki šiol nėra Europos ledo dangos komplekso atsiradimo Baltijos regione absoliutaus datavimo, o tai mažina esamų paleoklimatinių modelių patikimumą. Projekto “CosmoLith” tikslas – užpildyti šią spragą analizuojant unikalius Lietuvoje esančius praeities ledynų nuosėdų įrašus. Šiam tikslui bus naudojami kosmogeninių niulidų 10Be/9Be ir 26Al/10Be metodai. Kadangi abiejų kosmogeninių nuklidų datavimo metodų sąlygos yra sudėtingos, tyrimas atskleis jų ribas.

Mano ilgalaikiai geologiniai tyrimai skirti ištirti Vakarų Karpatų ir Panonijos regiono (centrinė Europa) vėlyvojo mioceno – kvartero evoliuciją naudojant sedimentologiją ir geochronologiją. Bratislavojs Komenskio universiteto (Slovakija) Geologijos ir paleontologijos katedros komanda laboratorijoje ruošia mėginius kosmogeninių nuklidų datavimui.

Mano pagrindinis interesas – ištirti autigeninio 10Be/9Be datavimo galimybes įvairiose nuosėdinėse aplinkose ir geologinėse sąlygose. Ypač daug dėmesio skiriama procesams, formuojantiems klastines nuosėdas, taip pat facijų analizei. Be to, kaip docentas dėstau sedimentologiją ir datavimo metodus.

Mano straipsnius galite rasti čia:
https://drive.google.com/drive/folders/1FDI5VUky1gkm5CSG-F8QOzKPMv4V2np6

Podoktorantūros projektas “CosmoLith” vykdomas pagal planą “Naujos kartos Lietuva” (Nr. 10-036-T-0008), finansuojamą pagal Europos Sąjungos ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo priemonę “Next Generation EU” .

  

×