Moksliniai interesai

Genetinė toksikologija, ekotoksikologija. Pavienių cheminių medžiagų (pvz., ksenobiotikų, mikro- ir nanodydžio dalelių), jų mišinių, biologinių (pvz., patogeniniai organizmai), fizikinių (pvz., elektromagnetinis laukas) veiksnių ar jų kompleksinio poveikio su kitais (a)biotiniais faktoriais toksinių, genotoksinių ir citotoksinių efektų tyrimai, taikant mikrobranduolių ir kitų ląstelės branduolio pažaidų, vienos ląstelės gelio elektroforezės (ir halo-assay) ir fiziologinius metodus, įvairiuose vandens organizmuose (žuvys, moliuskai ir kt.) bei skirtingose jų vystymosi stadijose ir audiniuose. Hematologinių ir biocheminių parametrų (leukograma, eritrocitų, leukocitų, trombocitų kiekis, gliukozės koncentracija, hematokrito lygis ir t. t.) vertinimas stresinių veiksnių paveiktuose vandens organizmuose. Eksperimentinių ūmaus ir lėtinio toksiškumo tyrimų su vandens organizmais (in vivo) planavimas ir vykdymas. Aplinkos genotoksinio ir citotoksinio poveikio vandens organizmams tyrimai įvairiose jūrų ir gėlo vandens ekosistemose (in situ), taikant citogenetinių tyrimų metodus.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×