Moksliniai interesai

Hidroterminių ir kitų VGRT uolienų pakitimų tyrimas, naudojant mikroskopijos (poliarizacijos ir elektronų skenavimo) ir geocheminius metodus.

Izotopiniai tyrimai.
Uolienų susidarymo ir mineralizacijos tyrimas, kai į uolienas įsiskverbia apytiksliai 1,5 mlrd. metų granitoidai, po kurių vyksta hidroterminiai ir kiti procesai, lemiantys rūdos susidarymą ir mineralizaciją.

Disertacijos anotacija

Darbo tikslas – surasti 1,5 mlrd. metų senumo įvykių apraiškas VGRT ir supančiose uolienose, įvertinti jų aprūdėjimų tipą bei mastą.

Uždaviniai:

 1. Bus tiriami uolienų hidroterminiai ir kiti pakitimai, naudojant mikroskopinius (poliarizacinis ir skenuojantis mikroskopai) ir geocheminius metodus.
 2. Bus ieškoma tuo laikotarpiu susidariusių mineralų, pvz., monacito, cirkono, apatito, titanito ir kt., tinkamų izotopiniams tyrimams ir amžiui nustatyti.
 3. Bus nustatytas jų amžius ir įvertintas apraiškų dydis.

ORCID iD icon linkedin icon

 1. Demina O. Šiuolaikiniai akmenų modifikavimo būdai. Baltic Jewellery News.
 1. 2018. Kursas: smaragdas, rubinai ir safyrai.
 2. 2018. Optinė mineralogija.
 3. 2018. Opalo kursas.
 4. 2018. Mineralogijos kursai „Akmens mitai ir realijos“.
 5. 2018. Brangakmeniai: diagnostika ir ekspertizė.
 6. 2019. Kompiuterinės technologijos. Informacinių sistemų ir programinės įrangos testavimas.
 7. 2022. Laboratorijoje užauginti deimantai: gemologija ir rinka.
 8. 2022. Laboratorijos kokybės valdymo reikalavimai pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.
 9. 2022. Amerikos gemologijos institutas: Deimanto kursas.
 10. 2022. Amerikos gemologijos institutas: Spalvoto akmens kursas.
 1. Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda „Amber Trip“, 2022 m. kovo mėn. https://ambertrip.com/
×