Moksliniai interesai

Domiuosi biologine įvairove, ypač jos išsaugojimu. Pagrindinės mokslinių tyrimų temos: makromicetų identifikavimas; ant medienos augančių grybų ekologija; mikorizė; grybų išsaugojimo problemos; praktinis grybų panaudojimas. Daugiausia dėmesio skiriu retųjų grybų miško ekosistemose tyrimams ir išsaugojimo bei atkūrimo priemonių taikymui. Kita dominanti tema – grybų, jų išteklių naudojimas ir etnomikologija. Taikomi tradiciniai grybų mikroskopijos, DNR barkodavimo ir aplinkos mėginių metakodavimo metodai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×