Moksliniai interesai

Mikroorganizmų įvairovės ir sąveikos tyrimai gėlųjų ir druskėtų vandenų ekosistemose, koncentruojantis į anglies, azoto ir sieros biogeocheminių ciklų analizę antropogeninio teršimo ir eutrofizacijos sąlygomis. Pažeidžiamų vandens telkinių, tokių kaip Kuršių marios ir karstinės kilmės ežerai, funkcionavimo ir būklės vertinimas. Ypatingo dėmesio skyrimas antropogeninio poveikio įtakai vandens kokybės formavimuisi ežeruose ir dirbtinės kilmės telkiniuose. Vandens telkinių būklės reikšmingai žmogaus veiklos paveiktuose vandens telkiniuose vertinimas ir vandensaugos tikslų nustatymas, priemonių vandensaugos tikslams pasiekti parinkimas.

ORCID iD icon scopus icon

×