Moksliniai interesai

Tipuloidea grupės integruota sistematika, naudojant suaugėlių ir preimaginalinių stadijų morfologinius ir genetinius (mt COI) požymius. Tipuloidea filogenija. Taksonominiai, faunistiniai ir biogeografiniai Vakarų Palearktikos, Rytų Palearktikos, Nearktikos tyrimai. Paleontologiniai Tipuloidea tyrimai, kurių objektas – Baltijos, Meksikos, Mianmaro, Dominikos, Jordanijos ir Libano gintarai. Vandens vabzdžių ekologija. Klimato kaitos ir antropogeninio poveikio Tipuloidea tyrimai.

Tyrimams naudojama medžiaga iš šių institucijų: Vengrijos Gamtos istorijos muziejaus (Budapeštas), Korėjos universiteto (Seulas), Korėjos nacionalinio Biologinių resursų instituto (Inčeonas), Kanzaso universiteto entomologijos muziejaus (Lorensas), Smitsono instituto (Vašingtonas), Drekselio universiteto Gamtos mokslų akademijos, Gamtos istorijos muziejaus (Londonas), Biologinės įvairovės centro „Naturalis“ (Leidenas), Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimų centro (Vilnius), Palangos gintaro muziejaus.

Rinkimo metodai: Malezo gaudyklės, entomologinis tinklelis, LED šviesinės gaudyklės, juodos šviesos gaudyklės, Mosquito Magnet® gaudyklės, Naujojo Džersio (New Jersey) gaudyklės. Rinkimo vietoje fiksuojama geografinė vietovės informacija, aprašoma ir fotografuojama buveinė, vietovei suteikiamas unikalus kodas, kuris naudojamas su pačiais vabzdžiais, duomenų bazėse, fotografijose ir vietovės aprašuose.

Vabzdžiai saugomi 95 ir 70 proc. spirite ir sausi entomologiniuose stalčiukuose, pastovūs mikroskopiniai preparatai daromi su euparaliu. Visi pastovūs rinkiniai organizuojami sistematine tvarka, dirbant prie konkretaus projekto, medžiaga atskiriama geografiniu principu. Pasibaigus projektui, medžiaga pertvarkoma sistematine tvarka ir integruojama į bendrus rinkinius.

Visa informacija perkeliama į pasaulinę duomenų bazę CCW (Oosterbroek, 2023).

Molekuliniai tyrimai atliekami Vilniaus universitete, Gamtos tyrimų centre ir Korėjos nacionaliniame biologinių resursų institute.

ORCID iD icon scopus icon

×