Simonas Račkauskas

Doktorantas, vyresnysis laborantas

Moksliniai interesai

Gėlųjų vandenų ekologijos sektorius, kur tiriu žuvų bendrijų, populiacijų struktūrą, ekologinę būklę ir išteklius, gamtinių ir antropogeninių veiksnių kaitos dėsningumus. Naudodamas pasyvios telemetrijos žymeklius, tiriu Salmo trutta migracijas ir laikymosi vietas Nemuno baseine. Lietuvos vandenyse tiriu svetimkraščių (invazinių) žuvų ekologiją, mitybos tinklų sandarą ir kaitą bei jų funkcionavimo dėsningumus. Pasitelkdamas sertifikuotą elektrožūklės aparatą, vykdau vandens telkinių ekologinės būklės įvertinimą pagal žuvų rodiklius, atlieku praeivių, verslinių ir Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių populiacijų ir bendrijų būklės kaitos tyrimus įvairiuose Lietuvos vandens telkiniuose. Naudodamasis selektyviniais tinklais, atlieku žuvų išteklių tyrimus ir nustatau jų būklę. Eksperimentinėje akvariuminėje recirkuliacinėse sistemose auginu retas ir nykstančias žuvų rūšis, vykdau mokslinius eksperimentus.

Disertacijos anotacija

Tikslas – ištirti įžuvintų šlakių Neries baseino mažuosiuose intakuose augimą, mitybą ir migraciją.

Uždaviniai:
• Palyginti dirbtinio veisimo šlakių augimą su natūraliomis populiacijomis.
• Nustatyti bebraviečių poveikį įžuvintų šlakių augimui, mitybai ir migracijai.
• Įvertinti užtvankos pašalinimo poveikį dirbtinio veisimo šlakių augimui, mitybai ir migracijai.
• Atlikti dirbtinio veisimo šlakių mitybos palyginimą su natūraliomis populiacijomis.

 linkedin icon

  1. 2019-10 – 11. C3S User Learning Services Belnded training, Lithuania on the use of Climate Data and the Climate Data Store (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Vilnius, Lietuva).
×