Moksliniai interesai

Fitohormonų (giberelino, auksino) reikšmė partenokarpinio vaisiaus vystymosi procese. Invazinio Sosnovskio barščio partenokarpinių vaisių indukcija biologiškai aktyviais junginiais in situ. Besėklių vaisių morfometriniai (SEM), anatominiai tyrimai (X-Ray, šviesinė mikroskopija). Endogeninių giberelinų kokybinis ir kiekybinis įvertinimas besivystančiose mezginėse HPTLC ir GC-MS chromatografijos metodais. Giberelino biosintezėje dalyvaujančių metabolitinių ir katabolitinių fermentų genų raiškos (Rt-qPCR) vaisiuose tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

  1. Jurkonienė S., Žalnierius T., Gavelienė V., Švegždienė D., Šiliauskas L., Skridlaitė G. 2016. Morphological and anatomical comparison of mericarps of different type of Heracleum sosnowskyi umbels. – Botanica Lithuanica; 22 (2): 161–168. http://doi.org/10.1515/botlit-2016-0017.
  1. 2018-08 – 2018-12 Helsinkio universitetas (Suomija). Mainų studijos pagal ERASMUS+ magistrantūros studijų programoje „Augalų biologija“
  2. 2019-07 – 2019-09 Helsinkio universitetas (Suomija). Stažuotė pagal ERASMUS+ Augalų sensorių ir ekofiziologijos tyrimų grupėje. Vadovas: dr. P. Aphalo
  1. Žalnierius T., Koryznienė D., Jurkonienė S. Heracleum sosnowskyi Manden. dry-fruit development under exogenous GA3 and TIBA application. Tarptautinė mokslinė konferencija. „Open Readings 2019“, 19–22 d. kovas, 2019 m. – Vilnius (Lietuva). Abstract book, p. 75. Žodinis pranešimas.
  2. Žalnierius T., Koryznienė D., Jurkonienė S. Impact of exogenous GA3 and TIBA treatment on Heracleum sosnowskyi seed vigour. Tarptautinė konferencija. „The Coins 2019“, 26–28 d. vasaris, 2019 m. – Vilnius (Lietuva). Abstract book, p. 107–108. Stendinis pranešimas.
  3. Koryznienė D., Jurkonienė S., Žalnierius T., Gavelienė V., Jankauskienė J., Jankovska-Bortkevič E., Bareikienė N. Effect of GATreatment on The Development of Heracleum sosnowskyi Manden. seeds. Tarptautinė mokslinė konferencija. „Kliment‘s days“, 8–9 d. rugsėjis, 2018 m. – Sofija (Bulgarija). Abstract book, p. 117. Stendinis pranešimas.
  4. Žalnierius T., Jurkonienė S. Sosnovskio barščio skirtingų tipų žiedynų merikarpių morfologinės ir anatominės sandaros palyginamoji analizė. LEU studentų mokslinės draugijos konferencija. 29 d. balandis, 2016 m. – Vilnius (Lietuva). Žodinis pranešimas.
×