Moksliniai interesai

Mikro- ir nanomedžiagų, metalų, įvairios kilmės nuotekų sukelto ekotoksikologinio poveikio skirtingo trofinio lygmens (vėžiagyviams, žuvims) ir vystymosi organizmams dėsningumų ir mechanizmų tyrimai aplinkos kaitos kontekste; įvairių cheminių, biologinių ir fizinių aplinkos stresorių ir (ar) jų mišinių, tarpusavio sąveikos žuvims, kompleksiškai vertinant elgsenos, fiziologinius ir biocheminius rodiklius; neinvazinių ir in vivo biožymenų paieška ir pritaikymas (a)biotinių stresorių poveikio žuvims tyrimuose; toksiškumo testų, testorganizmų ir jų biologinių atsakų praktinis tinkamumo toksiškumo nustatymui vertinimas.
Metodologija: kompleksiniai biologiniai (mirtingumo, elgsenos) tyrimai pagal standartizuotus ISO (ISO 7346-1: 1996; ISO 7346-2: 1996; ISO 7346-3: 1996; ISO 10229:1994; ISO 12890:1999), OECD (OECD 202, 211), EPA (EPA 2002a, 2002b), ASTM (ASTM E1604-12, 2012; ASTM E1711-12, 2012; ASTM E1768-95, 2013) ir nestandartizuotus ūminio ir chroninio toksiškumo testus, gaires ir rekomendacijas, taikant specifines tiriamų gyvūnų elgsenos registravimo ir analizės programines įrangas ir sistemas (Ethovision XT 17, DanioVision, Danioscope ir kt., Noldus Inf. Tech., Nyderlandai).

ORCID iD icon scopus icon

×