Moksliniai interesai

Bičių mikrobiotų tyrimai; biokontrolės ir probiotinėmis savybėmis pasižyminčių mikroorganizmų paieška ir tyrimai; mikroorganizmų identifikavimas, panaudojant molekulinius metodus; bičių ir jų produktų maistinės sudėties tyrimai; fermentų gryninimas taikant afininės chromatografijos metodus.

Disertacijos anotacija

Doktorantūros mokslinio darbo tikslas yra ištirti medunešių bičių tranų mikrobiotos ryšį su avilio bendrijomis ir maisto sauga. Šio darbo pagrindiniai uždaviniai yra ištirti skirtingų vystymosi stadijų bičių tranų visuminę mikrobiotą, atlikti kultivuojamų mikroorganizmų išskyrimą ir identifikavimą bei biokontrolės ir probiotinėmis savybėmis pasižyminčių mikroorganizmų tyrimus, ištirti bičių tranų maistinę sudėtį ir atlikti mikrobiologinės taršos analizę opmizuojant bičių tranų technologinio apdorojimo procesą.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos organizuojama konferencija – XVIth International Conference of the Lithuanian Biochemical Society „Biochemistry Targeting Diseases“. Stendinis pranešimas: V. Lapinskaitė, D. Tauraitė, J. Urbonavičius „Enzymatic N-demetylation of caffeine mediated by Ndm proteins“. Book of Abstracts: page http://www.biochemistry.lt/wp-content/uploads/2023/06/LBD-ABSTRACTS-2023-knyga.pdf
×