Moksliniai interesai

Mano mokslinių tyrimų sritis – cheminė ekologija, kuri apima sąveikas infocheminėmis medžiagomis tiek sistemoje „vabzdys-vabzdys“, tiek sistemoje „vabzdys-augalas“. Mano darbo grupės mokslininkai tiria vabzdžių išskiriamus cheminius junginius, tokius kaip lytinius ar agregatinius feromonus, taip pat šeimininko skleidžiamus cheminius signalus, dėl kurių vabzdžiai pasirenka ir atpažįsta jiems tinkamiausias maitinimosi ar kiaušinėlių dėjimo vietas. Mano chemikės aukštasis išsilavinimas ir patirtis vykdant tyrimus cheminės ekologijos srityje leidžia taikyti dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos tyrimų metodus lakiems biologiškai aktyviems junginiams išskirti ir identifikuoti.

scopus icon

×