Moksliniai interesai

Mikroorganizmų augimo reguliavimas ir jų praktinis pritaikymas įvairių substratų degradacijai, dirvožemio derlingumo pagerinimo tyrimai; mikroorganizmų įtaka dirvožemio fermentiniam (celiuliaziniam, dehidrogenaziniam ir kt.) aktyvumui; mikroorganizmų, priklausančių skirtingoms sistematinėms grupėms, įtaka augalinės kilmės atliekų irimo eigai, ekologinių veiksnių įtaka mikromicetų fermentiniam aktyvumui; mikroskopinių grybų fiziologiniai ir ekologiniai savitumai, jų gebėjimas ardyti įvairios prigimties medžiagas; lignino ir celiuliozės kaupimosi augalinėse atliekose dėsningumai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

 

×