Knygos, 2023 m.

2023 m.

Kesminas, Vytautas
Lietuvos lašišinės žuvys : biologija, ekologija ir išteklių apsauga / Vytautas Kesminas. – Vilnius : Gamtos tyrimų centras, 2023. 243 [1] p. : iliustr. Santrauka angl.
Bibliogr.: p. 204–223.

ISBN 978-609-8255-11-9

Populiari mokslinė monografija skirta susipažinimui su lašišinėmis žuvimis. Pirmoje dalyje yra apžvelgiama lašišinių žuvų kilmė, raida, nagrinėjama jų evoliucija, atskirų žuvų grupių filogenetiniai ryšiai. Skaitytojas supažindinamas su pasaulyje gyvenančiomis lašišinėmis žuvimis, jų įvairove, išvaizda, pagrindiniais biologijos bruožais, paplitimu, išteklių būkle, apsauga ir svarbesnių rūšių reikšme žuvininkystei. Šioje dalyje plačiau aprašomos lašišinės žuvys, gyvenančios Lietuvos vandenyse. Antra monografijos dalis skirta lašišinių žuvų mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui ir apibendrinimui, išteklių būklės ir kaitos dėsningumų įvertinimui. Taip pat aptariamos lašišinių žuvų atkūrimo ir apsaugos priemonės. Monografija skiriama plačiajam skaitytojų ratui: mokslininkams, žuvininkystės ir aplinkosaugos specialistams, studentams ir visiems, kas domisi gamta ir lašišinėmis žuvimis.

Dėl knygos įsigyjimo kreipkitės: simona.cetvergaite@gamtc.lt

Zigmantas Gudžinskas, Lukas Petrulaitis, Domas Uogintas, Gintautas Vaitonis, Linas Balčiauskas, Vytautas Rakauskas, Kęstutis Arbačiauskas, Rokas Butkus, Saulius Karalius, Laura Janulaitienė, Valerijus Rašomavičius. Invazinės ir svetimžemės rūšys Lietuvoje/ – Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2023. 312 p.

Redaktoriai Zigmantas Gudžinskas, Valerijus Rašomavičius
Lietuvišką tekstą redagavo Roma Jagminaitė
Anglišką tekstą redagavo Mariel McCormack

ISBN 978-609-8255-32-4

Pirmajame ir antrajame skyriuose pateikiama informacija apie Lietuvoje aptinkamas augalų ir gyvūnų rūšis, kurios įrašytos į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašus ir Invazinių rūšių Lietuvos Respublikos teritorijoje sąrašus, taip pat Lietuvoje svetimas potencialiai invazines rūšis.

Taksonai stambiose sistematinėse grupėse išdėstyti abėcėlės tvarka. Vartojami naujausiai priimti taksonų pavadinimai lotynų ir lietuvių kalbomis. Kartais dar vartojamus senesnius taksonų pavadinimus galima rasti 5–6 lentelėse (17–20 p.)

Kiekvieno taksono aprašo pradžioje nurodomas jo statusas ir įrašymo į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių ir Invazinių rūšių Lietuvos Respublikos teritorijoje sąrašus metai.

Tekstinėje aprašo dalyje pateikiami esminiai skiriamieji rūšių morfologiniai požymiai, apibūdinama gyvenamoji aplinka; išaiškinama kilmė ir bendras paplitimas (gimtinė, antropogeninis arealas), aptariamas paplitimas Lietuvoje (atsiradimas, geografinis paplitimas, buveinės); išskiriamos savybės, nuo kurių priklauso rūšių invazyvumas ir įvardijamas poveikis gamtinei aplinkai. Teksto pabaigoje bendrais bruožais aptariama invazinių rūšių kontrolė (prevencija, kovos būdai ir priemonės).

Taksonų paplitimas žemėlapiuose pavaizduotas taškiniu būdu, naudojant geografinių koordinačių gardelę, kurios kraštines sudaro 00°06’ šiaurės platumos ir 00°10’ rytų ilgumos, o kartografavimo žingsnis yra apie 10 km. Grafinis taškų dydis parodo paplitimo dažnumą: [1] – rūšis stebėta tik viename gardelės ketvirtyje, [2] – dviejuose, [3] – trijuose ir [4] – visuose gardelės ketvirčiuose.

Įdėtos iliustracijos, kuriose stengtasi parodyti bendrą rūšies vaizdą, būdingus požymius ar gyvenamąją aplinką. Nuotraukų autoriai surašyti 311 p.

Aprašo paraštėse grafiškai pavaizduotas kalendorius, kada galima stebėti rūšį gamtoje, ryškiau išskiriant optimaliausius stebėjimui mėnesius arba kada ją yra lengviausia atpažinti.

Ten pat apibendrintai pateikiami gamtinis ir antropogeninis rūšies arealai.

Trečiasis leidinio skyrius skirtas aprašyti Europos Sąjungai susirūpinimą keliančias invazines svetimas augalų ir gyvūnų rūšis, kurios dar nėra aptiktos Lietuvoje.

Leidinio pabaigoje pateikiama trumpa pagrindinės informacijos santrauka anglų kalba, cituotos literatūros sąrašas ir taksonų pavadinimų lotynų ir lietuvių kalbomis rodyklės.

×