Dr. Juozas Labokas

Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Ekonominės botanikos laboratorija

Ekonominės botanikos laboratorijos moksliniai interesai apima tokias tyrimų kryptis, kaip biologiškai aktyvių medžiagų (eterinių aliejų ir jų komponentų, fenolinių junginių ir kt.) kaupimosi augaluose dėsningumų nustatymas, naudojamųjų augalų gamtinių populiacijų, įskaitant kultūrinių augalų laukinius gentainius (angl. Crop Wild Relatives, CWR) ir laukinius maistinius augalus, įvairovės ir tinkamumo ilgalaikiam saugojimui in situ įvertinimas ir išsaugojimo priemonių pagrindimas. Fitocheminiai tyrimai atliekami ekstrahavimo, hidrodistiliavimo, chromatografijos,  spektrofotometrijos ir kitais metodais; įvertinama aplinkos ir vidinių veiksnių įtaka biologiškai aktyvių medžiagų sudėčiai, kaupiamos naujos žinios apie augalinės vaistinės žaliavos cheminius rodiklius ir jų kaitą. Tai aktualu siekiant optimizuoti vaistinių augalų naudojimą ir vertinti žaliavos kokybę, taip pat išsaugoti šių augalų populiacijas in situ, vykstant ženkliems aplinkos pokyčiams, ypač klimato kaitai. Taip pat atliekami sparčiai plintančių, invazinių svetimžemių vaistinių augalų (Solidago spp.) cheminio polimorfizmo ir biologinių savybių tyrimai.

Kultūrinių augalų laukinių gentainių (CWR) tyrimais koncentruojamasi į nacionalinės CWR strategijos tobulinimą, analizuojant gentainių išsaugojimo in situ prioritetiškumą ir, bendradarbiaujant su Floros ir geobotanikos laboratorija, į CWR duomenų tvarkymą pagal tarptautinį standartą, siekiant integruoti šalies duomenis į Europos duomenų bazę EURISCO, įgyvendinant atitinkamą projektą (https://www.ecpgr.cgiar.org/working-groups/crop-wild-relatives/cwr-in-eurisco).

GTC augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijose palaikoma apie 100 genčių naudojamųjų augalų kolekciniai pavyzdžiai. Kolekcijų paskirtis yra trejopa: augalų cheminių savybių stabilumo, adaptavimosi ir kiti moksliniai tyrimai, edukacinės funkcijos visuomenei vykdymas, genetinių išteklių išsaugojimas ir naudojimas.

×