Floros ir geobotanikos laboratorija

Floros ir geobotanikos laboratorija yra pagrindinis šalies botaninės įvairovės tyrimų centras, turintis ilgą istoriją ir tradicijas, plėtojantis naujas Lietuvos augalijos tyrimų kryptis pagal šiuolaikines paradigmas ir naujausius metodus.

Tyrimų objektas – induočiai augalai, samanos ir maurabragūnai bei jų bendrijos, kurie sudaro europiniame kontekste svarbius hemiborealinės zonos augalijos kompleksus.

Floros tyrimai apima vietinių ir svetimžemių augalų funkcinių savybių, populiacijų, paplitimo tyrimus, taikant įvairius metodus (taksonominius, anatominius, morfologinius, genetinius, populiacijos, augalų kartografavimo naudojant GIS ir kt.).

Augalų bendrijų tyrimai atliekami pagrindinėse buveinėse – miškuose, pievose, pelkėse, smėlynuose, tekančio ir stovinčio vandens telkiniuose bei žmonių sukurtose ekosistemose. Pagrindinės augalijos tyrimų kryptys – bendrijų sintaksonominė sudėtis, jų struktūros ir funkcijų pasireiškimas, kintant aplinkos sąlygoms ir ūkinės veiklos pobūdžiui. Tyrimai vykdomi, taikant tiek klasikinius augalijos tyrimo metodus, tiek nuotolinius, naudojant bepiločius orlaivius ar palydovinius vaizdus.

Laboratorijos empiriniai ir analitiniai duomenys patenka į Europos augalijos apžvalgas, konspektus ir mokslinius straipsnius. Jais remiantis yra tobulinama šalies biologinės įvairovės apsaugos sistema, sudaromi saugomų taksonų ir invazinių organizmų sąrašai.

Laboratorija kaupia induočių augalų herbariumą (BILAS), yra sukūrusi ir valdo biologinės įvairovės bazes: Lietuvos augalijos fitosociologinių aprašymų (EU-LT-001), Europinės svarbos buveinių paplitimo (BIGIS), svetimžemių ir invazinių augalų (INVA), dirvožemio temperatūrų in situ (soilTemp-LT).

×