Laboratorijos istorija

2016 metų rugsėjo 20 dieną pasaulinė parazitologija ir Lietuvos akademinė bendruomenė prarado išskirtinį žmogų ir mokslo ambasadorių – akademiką Vytautą Kontrimavičių

Valkiūnas, G., Petkevičiūtė, R. 2017. Journal of Parasitology , 103(2), 193-196 [skaityti          

Редколлегия журнала. 2017. Паразитология, 51(1): 85-87 [skaityti]

Dviguba sukaktis: 60 metų Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijai ir 130 metų, kai gimė jos įkūrėjas prof. P. B. Šivickis 

Arnastauskienė, T., Grikienienė, J., Ježova, T., Valkiūnas, G. 2012. Ekologija, 58(3): Vii-XX [skaityti]

Knyga Pranciškus Baltrus Šivickis 1882–1968 / Laima Petrauskienė. – Vilnius : Gamtos tyrimų centras. – 231 [1] p. : iliustr.

 

B. ŠIVICKIO PARAZITOLOGIJOS LABORATORIJOS DARBUOTOJŲ APGINTOS DISERTACIJOS, 1954-2014

PARAZITOLOGIJOS LABORATORIJOS MOKSLŲ DAKTARAI, NOSTR. – HABIL. DR.

Babenskas Marijonas.  Fascioliozės imunodiagnostika ir ir gyvulių apsaugos metodų nuo šios invazijos paruošimas Lietuvos TSR sąlygomis. 1966. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Baršienė Janina. Monografija Trematodų kariotipai. 1993. Laipsnį suteikė Ekologijos in-to taryba.

Biziulevičius Stasys. Biologiniai askaridozės ir trichocefaliozės paplitimo veiksniai bei svarbiausių žmogaus geohelmintozių, teniidozių ir difilobotriozės likvidavimo Lietuvoje pagrindai. 1966. (ginta Kaune, Medicinos in-te).

Prof. Kublickienė Ona. Eksperimentinė fascioliozė: parazito poveikis šeimininko organizmui ir pažeistų gyvulių kepenų atstatomųjų procesų stimuliavimas. 1970. (ginta VU).

Rauckis Mykolas. Strongyloides ransomi Schwartz et Alicata, 1930 biologinės ypatybės ir kiaulių strongiloidozės profilaktika Lietuvoje. 1968. (ginta VU).

Šlepetienė-Tarvydaitė Jūra Ona. Dirvožemio nematodų kompleksai susidarant  agrobiocenozėms. 1998. (ginta Maskvoje, A. Severcovo gyvūnų evoliucinės mrfologijos ir ekologijos institute).

Valkiūnas Gediminas. Paukščių hemosporidijos (fauna, ekologija, filogenija). 1996. (ginta Sankt Peterburge , Zoologijos in-te).

 

PARAZITOLOGIJOS LABORATORIJOS MOKSLŲ KANDIDATAI, NOSTR. – MOKSLŲ DAKTARAI

Arnastauskienė-Musteikytė Eugenija Aldona Tamara. Galvijų, avių bei kiaulių kokcidijos ir jų biologija. 1964. (ginta VU).

Babonas Jonas. Sulfoksido heksido fasciolocidinės savybės ir jo kinetinės apykaitos tyrimai radioizotopų pagalba gyvulių ir fasciolų organizme. 1976. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Binkienė-Žąsitytė Rasa. Žiaurės Vakarų Palearktikos vabzdžiaėdžių žinduolių (Insectivora) helmintų faunistinė ir ekologinė-geografinė analizė. 2007. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Butkus Jonas. Svarbiausios juodsidabrių lapių endoparazitinės ligos ir kovos priemonės su jomis Lietuvos TSR. 1953. (ginta Vilniuje, Biologijos in-te).

Ciūnienė-Bankovska Eleonora. Histologiniai ir biocheminiai pakitimai ančių žarnyne echinostomatidozės atveju. 1969. (ginta VU).

Čibirienė-Mikalauskaitė Irena Ona. Įgimta toksoplazmozė kaip viena iš aklumo, silpnaregystės ir komplikuoto žvairumo priežasčių. 1962. (ginta VU).

Goldbergienė-Eberlin-Vinciūnienė Mira. Biocheminiai pokyčiai gyvūnų organizme sutrikus kepenų funkcijai dėl fascioliozės. 1965. (ginta VU).

Grikienienė-Kazakauskaitė Jadvyga. Citologinis Sarcocystis ovifelis Heydorn et al., 1975 cistos stadijų tyrimas. 1983. (ginta Leningrade, Citologijos in-te ).

Ježova-Krivič Tatjana. Palearktinių paukščių hemoproteidų (Haemosporidia, Haemoproteidae) palyginamoji morfologija. 1994. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te)

Juozapaitienė-Jurgaitytė Irena Izolina. Kai kurie vaikų toksoplazmozės klinikos ir diagnostikos aspektai. 1979. (ginta VU).

Kadytė Ona Benedikta. Erkės Ixodes ricinus  L. biologija ir ekologija Lietuvoje. 1961. (ginta VU).

Kalpokaitė Zosė. Izomerinių etileniminofosfamidopurinų citogenetinio ir citostatinio poveikio įvairioms ląstelinio ciklo stadijoms tyrimai. 1974. (ginta VU).

Kazlauskas Julius. Arklių helmintų fauna Lietuvos TSR . 1955. (ginta Vilniuje, Biologijos in-te).

Kiselienė-Ališauskaitė Valerija. Lietuvos TSR kai kurių echinostomatidų biologija. 1960. (ginta VU).

Komisarovas Jurijus. Baltijos-Baltosios jūros keliu migruojančių strazdinių ir kitų žvirblinių paukščių plokščiųjų kirmėlių (Plathelminthes) fauna. 2007. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Križanauskienė Asta. Paukščių hemoproteidų ir maliarinių parazitų (Haemosporida) genetinės įvairovės, specifiškumo ir filogeografijos tyrimai: tradicinių ir molekulinių duomenų saitai. 2007. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Krotas Rostislavas. Lietuvos TSR vidaus vandenų žuvų parazitai. 1963. (ginta VU).

Kučiukas Vytautas. Oksidacinių-redukcinių procesų ir žarnyno fermentų tyrimai eksperimentinės trichocefaliozės atveju. 1970. (ginta Vilniuje, Eksperimentinės ir klinikinės medicinos in-te).

Liutkevičius Gediminas. Paukščių hemoproteidų (Haemosporida, Haemoproteidae) vystymasis pernešėjuose. 2000. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te)

Malūkienė-Kutkienė-Banytė Liuda. Triušis kaip modelis žolėdžių gyvūnų toksoplazmozei tirti. 1985. (ginta Minske, S. Všeleskio eksp. vet. in-te).

Mažeika Vytautas. Pelinių graužikų helmintų ekologinė analizė. 1997. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Medzevičius Albertas. Kiaulių trichocefaliozės imunodiagnostika. 1965. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Montvilaitė-Kovienė Gražina. Kai kurie klinikiniai rodikliai ir žarnyno fermentų išskyrimo dinamikos ypatumai sergant vaikams liamblioze. 1971. ( ginta VU).

Mozalienė-Apyvalaitė Elena. Mikroelementų (geležies ir vario) vaidmuo paršelių trichocefaliozės patogenezėje. 1980. (ginta Minske, S. Vyšeleskio eksp. vet. in-te).

Oškinis Vytautas. Žuvų helmintų populiacinės biologijos ir Ignalinos atominės elektrinės pašildyto vandens poveikio Drūkšių ežero žuvų helmintų populiacijoms tyrimai. 1993. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Pagirys Julius. Galvijų diktiokauliozės epizootologija Lietuvoje. 1954. (ginta Vilniuje, Biologijos in-te).

Pakeltytė Dalia Valentina. Cukrinių runkelių sėjomainos įtaka nematodų kompleksams. 1994. (paruošė eksternu, gynė Vilniuje, Ekologijos in-te).

Palinauskas Vaidas. Paukščių maliarinių parazitų (Plasmodium ,Haemosporida) eksperimentiniai tyrimai: tradicinių ir molekulinių duomenų saitai. 2009. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Paulauskas Algimantas.  Notocotylus genties trematodų (Trematoda, Notocotylidae) baltymų ir kai kurių fermentinių sistemų elektroforetinis tyrimas ir jų populiacinė-genetinė analizė. 1990. (ginta Novosibirsko ž. ū in-te).

Petkevičiūtė Romualda. Kai kurių rūšių trematodų kariologiniai tyrimai (taksonominiai ir filogenetiniai aspektai).1992. (ginta Sankt Peterburgo un-te).

Povilaitis Vytautas. Galvijų babezieliozės epizootologija Lietuvos TSR. 1958. (ginta VU).

Rainytė-Audinienė Aldona. Svarbiausi klinikiniai sindromai ir kepenų funkcinė būklė  sergant vaikams  liamblioze. 1969. (ginta VU).

Raišytė Dzidra.  Naminių ir laukinių paukščių parazito Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819) biologija. 1969. (ginta VU).

Rauckis Eduardas. Gastrofiliozės sukėlėjai (Gastrophilus Leach), jų biologija ir kovos priemonės su jais. 1964. (ginta VU).

Rauckis Mykolas. Kiaulių strongiloidozės epizootologija ir pagrindinės profilaktinės kovos priemonės Lietuvos TSR. 1956. (ginta VU).

Ročkienė-Barakauskaitė Aleksandra. Balantidiozės paplitimo Lietuvos TSR ypatumai ir kai kurios žmogaus ir gyvulių balantidijų biologinės savybės. 1978. ( ginta Maskvoje, E. Marcinovskio medicininės parazitologijos ir tropinės medicinos in-te).

Ruseckaitė-Gaidamavičienė Liucija Laimutė. Toksoplazmozės diagnozavimas sergantiems neuroinfekcijomis. 1978. (ginta Tartu un-te).

Seliukaitė-Smaliukienė Zita. Morfologinis, citocheminis ir elektrono-mikroskopinis Trichomonas muris Grassi, 1879 tyrimas. 1978. (ginta Leningrade, Citologijos in-te)

Senutaitė Jaunutė Marijona. Fasciola hepatica L. glikolizės ypatumai ir jos blokavimo antihelmintiniais preparatais galimybės. 1970. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Skuodytė-Rudzevičienė Sofija. Lietuvos TSR kviečių nematodai. 1965. (ginta VU).

Stanevičiūtė Gražina. Strigeiformes La Rue, 1926  būrio trematodų kariologiniai tyrimai. 1994. (ginta Vilniuje, Ekologijos in-te).

Stunžėnas Virmantas. FitohelmintoHeterodera trifolii Goffart, 1932 ir jo šeimininko Trifolium repens L. klonų sąveika. 1993. (Laipsnį suteikė jungtinis Doktorantūros komitetas Vilniuje).

Šimkūnienė-Azanauskaitė Janina Birutė. Serologinių reakcijų palyginamasis įvertinimas trichineliozės diagnostikoje (eksperimente ir klinikoje). 1970. (ginta VU).

Šlepetienė-Tarvydaitė J8ra Ona. Kai kurių daržovių nematodų fauna ir jos dinamika Lietuvos TSR. 1962. (ginta VU).

Šlikas Algirdas. Kai kurių Capillaria Zeder, 1800 genties nematodų rūšių, parazituojančių paukščius, biologijos tyrimai. 1967. (ginta VU).

Valkiūnas Gediminas. Baltijos-Baltosios jūros kryptimi migruojančių paukščių kraujo parazitiniai pirmuonys. 1984. (ginta Leningrade, Zoologijos in-te).

Volskis Gediminas. Fascioliozės židinių tyrinėjimas buvusiose Klaipėdos ir Šiaulių srityse.  1954. (ginta Vilniuje, Biologijos in-te)

Vosylytė Birutė. Šešiadančio žievėgraužio Ips sexdentatus (Boern.) nematodai: fauna, morfologija, biologija ir sistematika. 1976. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Zalatorienė-Naciūtė Angelina. Audinių putliųjų ląstelių morfofunkcinės savybės eksperimentinės fascioliozės atveju. 1987. (ginta Maskvoje, K. Skriabino helmintologijos in-te).

Zvolinskienė-Kapelioriūtė Valentina. Antilimfocitinio globulino imunosupresinio vaidmens ir cirkuliuojančių antigenų diagnostinės vertės tyrimas echinokokozės atveju. 1978. (ginta Maskvoje, E. Marcinovskio medicininės parazitologijos ir tropinės medicinos in-te).

 

NEETATINIAI MOKSLINIAI BENDRADARBIAI, APGYNUSIEJI KANDIDATINES DISERTACIJAS (NOSTR. MOKSLŲ DAKTARAI)

Eimontas Zenonas. Antilimfocitinio serumo, gama-globulinų ir antigeno iš trichocefalų

įtaka kai kuriems paršelių imunologiniams rodikliams eksperimentinės trichocefaliozės atveju. 1975. (ginta VU).

Remeikis Antanas Vytautas. Azotinių medžiagų apykaitos dinamika užkrėstų Trichocephalus suis Schrank , 1788 helmintais kiaulių organizme, esant pirminei, super- ir reinvazijai. 1974. (ginta VU).

Šleikus Povilas. Gyvulių monieziozės Lietuvoje sukėlėjų kai kurių biologinių savybių ir profilaktikos priemonių prieš šią helmintozę tyrimas. 1969. (ginta Taline, Estijos MA Biologijos mokslų taryboje).

×