Paminėtas geologo kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio 175-metis

Šiais metais paminėtas geologo kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio (1848–1909) 175-metis, kuris laikomas profesionaliosios geologinės kartografijos pradininku Lietuvoje ir vienu žymiausių Lietuvos geologų. A. K. Giedraitis gimė 1848 m. vasario 20 d. Karvio dvare (Vilniaus r., Maišiagalos sen.) garsioje kunigaikščių giminėje. A. K. Giedraitis studijavo geologijos mokslus Freibergo kalnakasybos akademijoje Vokietijoje ir Tartu (Dorpato) universitete Estijoje. Mokslininkas tyrinėjo Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Suvalkų gubernijų geologinę sandarą. Geologas mirė 1909 m. spalio 26 d., palaidotas šalia tėvų ir senelių Karvio miestelio kapinėse.

Siekiant įprasminti A. K. Giedraičio šviesų atminimą, 2019 m. buvo įkurtas Antano Giedraičio fondas, kuris įsteigė profesinį garbės ženklą „Auksinis geologo plaktukas“, kuris kasmet įteikiamas nusipelniusiems geologams.

Nusprendus paminėti A. K. Giedraičio 175-metį ir siekiant supažindinti visuomenę su mokslininko gyvenimu ir darbais, 2021 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos geologijos tarnyboje suburtas organizacinis komitetas, kurio pirmininku išrinktas dr. Jonas Satkūnas. Padedant Lietuvos geologų sąjungai, Geologijos įmonių asociacijai, Lietuvos geologijos tarnybai prie AM, Gamtos tyrimų centrui ir Vilniaus universitetui, A. K. Giedraičio kapavietės sutvarkymo reikalais rūpinosi Saulius Gegieckas, knygos apie šį žymųjį geologą sudarymo ir leidybos organizavimo ėmėsi habil. dr. Valentinas Baltrūnas, o konferencijos ir ekskursijos organizavimo ėmėsi dr. Jonas Satkūnas, habil. dr. Valentinas Baltrūnas ir Indrė Satkūnienė.

2023 m. gegužės 18 d. VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute atidaryta paroda „A. K. Giedraičiui – 175“, kurią surengė Gamtos tyrimų centro bibliotekininkė Sigita Dagienė ir VU muziejaus vedėja dr. Eugenija Rudnickaitė. Svarbu paminėti, kad žymaus geologo gyvenimui ir darbams įprasminti išleista knyga „Kunigaikštis geologas Antanas Karolis Giedraitis“, kurios sudarytojas ir atsakingasis redaktorius habil. dr. V. Baltrūnas, ir kuri buvo pristatyta Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje Audrės Trumpienės, Sigitos Dagienės ir Birutės Poškienės surengtoje parodoje „Geologinės kartografijos pradininkui Lietuvoje, kunigaikščiui geologui Antanui Karoliui Giedraičiui – 175“.

Daugiau informacijos rasite čia

 

×