ANGLIES FORMŲ, BENDROJO AZOTO IR (ARBA) FOSFORO JUNGINIŲ NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Vandenyje arba skystyje anglies formų (organinė anglis, neorganinė anglis, bendroji anglis) kiekio pagal LST ISO 8245, bendrojo azoto kiekio pagal  LST EN 12260, fosforo junginių kiekio pagal LST EN ISO 6878 nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Vandens telkinių ekologinės būklės ir vandens kokybės vertinimas.

Padalinys
Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

×