BENDROJO VANDENS KIETUMO IR ŠARMINGUMO NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Bendrojo vandens kietumo (Ca+Mg mmol/l arba kietumo rodiklis °dH, °e, °fH, ppm ir kt.) pagal ISO 6059, vandens šarmingumo, hidrokarbonatų nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Vandens telkinių vandens savybių  charakteristika ir ekologinės būklės vertinimas.

Padalinys
Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

×