DIRBTINAI AUGINAMŲ IR Į VANDENS TELKINIUS IŠLEIDŽIAMŲ ŽUVŲ FIZIOLOGINĖS BŪKLĖS IR JŲ AUGINIMO SĄLYGŲ VERTINIMAS

Paslaugos aprašymas
Dirbtinai auginamų ir į vandens telkinius išleidžiamų žuvų fiziologinės būklės ir jų auginimo sąlygų vertinimas.

Panaudojimo galimybės
Nustatomas rodiklis: organizmo fiziologinės būklės nustatymas, naudojant biožymenis, kurie greitai ir adekvačiai atspindi kintančių aplinkos veiksnių neigiamą įtaką. Tiriamieji organizmai: Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar ir kt.

Padalinys
Ekotoksikologijos laboratorija

×