DIRBTINĖS IR GAMTINĖS KILMĖS ĮVAIRIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GALIMO POVEIKIO GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ MORFOLOGINIAMS, VYSTYMOSI, KARDIORESPIRATORINIAMS, HEMATOLOGINIAMS PARAMETRAMS, FERMENTŲ AKTYVUMO IR ELGSENOS POKYČIŲ NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas

Dirbtinės ir gamtinės kilmės įvairių cheminių medžiagų galimo poveikio gėlavandenių žuvų morfologiniams, vystymosi, kardiorespiratoriniams, hematologiniams parametrams, fermentų aktyvumo ir elgsenos pokyčių nustatymas.

 

Panaudojimo galimybės

Cheminių medžiagų poveikio vandens organizmas vertinimas pagal morfologinius (ilgis, svoris), vystymosi (lervų ritimosi laikas ir trukmė, pažaidų atsiradimas), kardiorespiratorinius (širdies darbas, žiaunų ventiliacijos dažnis, reversinio kvėpavimo dažnis), hematologinius (hemoglobinas, hematokritas, gliukozė, trombocitai, eritrocitai, leukocitai, ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) ir kt.), biocheminius (fermentų MDA, lipidų peroksidazės aktyvumas ir kt.), lokomotorinės elgsenos (vidutinis greitis, didžiausias greitis, kampinis plaukimo greitis, akseleracija, judėjimo trukmė, mobilumas ir kt.) parametrus.

DNK5 (didžiausia neveiklioji koncentracija), MVK6 (mažiausia veiklioji koncentracija)  nustatymas. Cheminių medžiagų poveikio ir rizikos organizmui vertinimas. Tiriamieji organizmai: gėlavandenių žuvų modelinės rūšys (Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar ir kt.).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

5 – didžiausia tirta koncentracija, nesukėlusi pastebimo tiriamo rodiklio pokyčio, palyginti su kontrole.

6 – mažiausia veiklioji koncentracija

×