DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS, MIKROARTROPODŲ IŠSKYRIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS PAGAL STANDARTINES METODIKAS

Paslaugos aprašymas
Dirvožemio ėminių paėmimas, mikroartropodų išskyrimas ir identifikavimas pagal standartines metodikas.

Panaudojimo galimybės
Dirvožemio ekologinės būklės įvertinimas pedobiologiniu pagrindu.

Padalinys
Entomologijos laboratorija

×