EDUKACINĖ VEIKLA

Paslaugos aprašymas

  • Įvairių temų apie vandens makrobestuburių įvairovę, tyrimus ir panaudojimą skirtingiems vandens telkinių vertinimams pateikimas visuomenei.
  • Informacijos apie poveikio vandens ekosistemoms problematiką ir atliekamus mokslinius tyrimus sklaida.

Panaudojimo galimybės
Paskaitų, seminarų, teorinių ir praktinių užsiėmimų vedimas įvairių amžiaus grupių ar skirtingų poreikių žmonėms.

Padalinys
Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija

×