GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS BETA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ (H-3, C-14 IR SR-90) SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Gamtinės ir dirbtinės kilmės beta spinduolių radionuklidų (H-3, C-14 ir Sr-90) savitojo aktyvumo aplinkoje nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Tričio, radioanglies ir stroncio-90 savitojo aktyvumo aplinkoje nustatymas radiacinio monitoringo ir radioekologijos uždaviniams spręsti. Tritis ir radioanglis išskiriami iš įvairių medžiagų, panaudojant cheminę oksidaciją arba katalitinį sudeginimą įrenginiu OX-501 Oxidizer. Sr-90 išskiriamas ir išgryninamas HDEHP ekstrakcijos metodais.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×