GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS GAMA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Gamtinės ir dirbtinės kilmės gama spinduolių radionuklidų savitojo aktyvumo aplinkoje nustatymas.

Panaudojimo galimybės

  • Dirbtinių (Cs-137, Co-60 ir kt.) ir gamtinių (K-40, U-238 ir Th-232 serijų ir kt.) radionuklidų savitojo aktyvumo nustatymas radiacinio monitoringo ir radioekologijos uždaviniams spręsti.
  • Gama spinduoliai su radiocheminiu paruošimu arba be jo nustatomi kalibruotose įvairaus dydžio geometrijose.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×