HERBARIUMO PAVYZDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS, INSERAVIMAS IR SAUGOJIMAS

Paslaugos aprašymas
Herbariumo pavyzdžių identifikavimas, inseravimas ir saugojimas.

Panaudojimo galimybės

  • Induočių augalų, maurabragainių ir samanų pavyzdžių, panaudotų kaip MTEP objektai, identifikavimas, paruošimas ir priėmimas ilgalaikiam saugojimui.
  • Informacijos pateikimas apie saugomus pavyzdžius tyrėjams, valstybės institucijoms, mainų su kitų šalių herbariumais vykdymas.

Padalinys
Floros ir geobotanikos laboratorija, Herbariumas (BILAS)

×