ITIN ŽEMO TRIČIO (H-3) SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Itin žemo tričio (H-3) savitojo aktyvumo nustatymas.

Panaudojimo galimybės
H-3 savitojo aktyvumo vandenyje (<5 TV) nustatymas izotopų hidrologijos uždaviniams spręsti. H-3 bandinyje sukoncentruojamas, panaudojant vandens praturtinimo tričiu elektrolizės metodu įrenginį.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×