KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ANGLIAVANDENILIŲ IR DAUGIACIKLIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ SUDĖTIES BEI KITŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Kiekybinės ir kokybinės lakiųjų ir nelakiųjų cheminių junginių sudėties nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Dugno nuosėdų, dirvožemio ir biologinių bandinių tyrimas.

Padalinys
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

×