LST EN ISO 6341:2013. VANDENS KOKYBĖ. DAPHNIA MAGNA JUDRUMO SLOPINIMO NUSTATYMAS. ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS (ISO 6341:2012). GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT DAFNIJŲ IMOBILIZACIJOS REAKCIJĄ

Paslaugos aprašymas
LST EN ISO 6341:2013. Vandens kokybė. Daphnia magna judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas (ISO 6341:2012). Gėlo vandens ūminio toksiškumo tyrimas, panaudojant dafnijų imobilizacijos reakciją.

Panaudojimo galimybės
Paviršinio vandens, nuotekų, cheminių medžiagų tirpalų ir kietosios fazės vandeninių ekstraktų toksiškumo tyrimas biometriniu dafnijų nejudrumo ir (ar) mirtingumo metodu (Daphnotoxkit FTM).

Padalinys
Ekotoksikologijos laboratorija

×