MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

Paslaugos aprašymas
• Mėginio bakterinės ir grybinės kilmės taršos analizavimas mikrobiologiniais metodais (mėginio išsėjimas ant mitybinių terpių, kultivavimas ir morfologiškai skirtingų kolonijas formuojančių vienetų nustatymas).
• Mikroorganizmų taksonominis apibūdinimas molekuliniais metodais (DNR išskyrimas, PGR ir elektroforetinė analizė, sekoskaita).

Panaudojimo galimybės
• Maisto produktų ir jų pradinių žaliavų mikrobiologinės taršos įvertinimas, kiekybinis ir kokybinis bakterinės ir grybinės kilmės užkrato kitimo laike analizavimas, potencialiai pavojingų žmogui mikroorganizmų nustatymas.
• Taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė pramoninė plėtra.

Padalinys
Genetikos laboratorija

×