MAKRO- IR MIKROELEMENTINĖS ABIOTINĖS APLINKOS SUDĖTIES NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Cheminių elementų kiekybinės ir kokybinės sudėties nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Dugno nuosėdų, dirvožemio ir biologinių bandinių tyrimas.

Padalinys
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

×