MIKROBIOTOS METAGENOMINĖ ANALIZĖ

Paslaugos aprašymas
• Tiriamo biologinio, gamtinio arba technologinio objekto (augalo, vaisiaus, vabzdžio, vandens, dirvožemio, vamzdynų ir pan.) prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų visumos nustatymas molekuliniais ir bioinformatiniais metodais.
• Atskirų mikroorganizmų grupių (net ir mažiausiai paplitusių) įvairovės palyginamoji analizė.

Panaudojimo galimybės
• Prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų bendrijų ir šių mikroorganizmų potencialaus poveikio objektui, jo panaudojimui ir žmonių saugai nustatymas.
• Reikšmingos informacijos suteikimas, vertinant ekosistemos ekologinę būklę, biologinę įvairovę, priimant sprendimus apie aplinkos išsaugojimą ir tvarų išteklių panaudojimą.
• Taršos poveikio visuminei mikrobiotai sekimas.

Padalinys
Genetikos laboratorija

×