NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2, GAMTINIŲ VANDENŲ, DUGNO NUOSĖDŲ IR DIRVOŽEMIO TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 221, 2006)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2, gamtinių vandenų, dugno nuosėdų ir dirvožemio toksiškumo nustatymas (trumpalaikio poveikio tyrimas) (pagal OECD 221, 2006).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 72–96 val. EC504 (pagal augalų fiziologinius ir biocheminius rodiklius). Tiriamieji organizmai: Lepidium sativum L. (sėjamoji pipirnė) ir Raphanus sativus L. (sėjamasis ridikas).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

 

 

 

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

4 – mėginio koncentracija vandenyje / dirvožemyje, sukelianti 50 % tiriamo rodiklio pokytį, palyginti su kontrole.

×