NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 12890:1999; ISO 10229:1994)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo ir gamtinių vandenų užterštumo lygio nustatymas (ilgalaikio poveikio tyrimas) (pagal ISO 12890:1999; ISO 10229:1994).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 21 paros trukmės didžiausia neveiklioji koncentracija (DNK)5 pagal žuvų fiziologinius, elgsenos ir biocheminius rodiklius. Tiriamieji organizmai: Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 (vaivorykštinis upėtakis) ir Danio rerio F. Hamilton, 1822 (dryžuotoji danija) skirtingose jų vystymosi stadijose (embrionai, lervos, mailius).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

5 – didžiausia tirta koncentracija, nesukėlusi pastebimo tiriamo rodiklio pokyčio, palyginti su kontrole.

×